[Thông báo số 3] Kế hoạch tổ chức học ghép học kỳ chẵn (HK2, 4), học kỳ phụ thứ Bảy-Chủ nhật

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, phòng Đào tạo thông báo kế hoạch tổ chức như sau:

HỌC GHÉP HỌC KỲ CHẴN (HK 2,4)

1/ Môn lý thuyết

HỌC GHÉP VỚI

NGÀNH/NGHỀ

THỜI HẠN ĐĂNG KÝ VÀ ĐÓNG HỌC PHÍ

CĐ 16

ĐIỆN-ĐIỆN TỬ

Từ 29/01/2018 đđến 05/03/2018

CĐ 16

Các ngành còn lại

Từ 15/01/2018 đến 29/01/2018

CĐ các ngành 17 (CĐ)

Tất cả

Từ 26/02/2018 đến  05/03/2018

TC 16

Tất cả

Từ 08/01/2018 đến 22/01/2018

TC 17

Tất cả

Từ 26/02/2018 đến  05/03/2018

CĐN 16

Tất cả

Từ 26/02/2018 đến  05/03/2018

CĐ các nghề 17 (CĐN)

Tất cả

Từ 26/02/2018 đến  12/03/2018

Cách  đóng học phí môn lý thuyết như sau :

 • Bước 1 : Xem thời khóa biểu các lớp  và kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 (trên web site www.daotao.caothang.edu.vn) để chọn lớp ghép thích hợp. Bậc Cao đẳng khóa 16 trở về trước tương đương với bậc Cao đẳng các ngành 17; Bậc Cao đẳng nghề khóa 16 trở về trước tương đương với bậc Cao đẳng các nghề 17. Lưu ý : Các học phần không còn giảng dạy sẽ được thay thế bằng học phần tương đương, SV liên hệ Khoa/Bộ môn hoặc vào web site của Phòng Đào tạo để tìm học phần tương đương.
 • Bước 2 : Đến máy tính THƯ VIỆN ( Lầu 3- nhà C) hoặc Phòng Đào tạo (lầu 1-nhà E)    vào phần mềm Đăng ký học ghép và thực hiện thao tác đăng ký.                                                                                                                                                                                                                                       
 • Bước 3 : Sau khi đăng ký xong, SV-HS phải đóng học phí ngay tại phòng Tài chính-kế toán, lầu 1- nhà E.
 • Bước 4 : Sau khi đóng học phí, SV-HS cầm biên lai vào lớp học và trình Giáo viên bộ môn.

2/ Môn  Giáo dục thể chất:

MÔN

HỌC BUỔI SÁNG

HỌC BUỔI CHIỀU

Thời hạn đăng ký và đóng học phí

Bơi lội (Tất cả các bậc)

Ghép với TC CTCK 17B

Ghép với TC CTCK 17A

Từ 26/02/2018 đến  05/03/2018

Bóng chuyền (tất cả các bậc)

Ghép với   CĐ CK 17B

Ghép với  CĐ CK 17A

Từ 26/02/2018 đến  05/03/2018

Cách đóng học phí môn Giáo dục thể chất : 

 • Bước 1 : Đến máy tính THƯ VIỆN ( Lầu 3- nhà C) hoặc Phòng Đào tạo (lầu 1-nhà E)    vào phần mềm đăng ký học ghép và thưc hiện thao tác đăng ký.
 • Bước 2 : Sau khi đăng ký xong, SV-HS phải đóng học phí ngay (tại phòng Tài chính-kế toán, lầu 1- nhà E).
 • Bước 3 : Sau khi đóng học phí, SV-HS liên hệ Khoa Giáo dục đại cương (lầu 2, nhà E) để xem lịch học.

3/ Môn Giáo dục quốc phòng :

 • Bậc Cao đẳng có 2 đợt :
 • Đợt 1: Ghép vớiCĐ CK 17A, thời gian học từ 05/11/2018 đến 17/11/2018.
 • Đợt 2: Ghép vớiCĐ KT 17, thời gian học từ 26/11/2018 đến 08/12/2018.
 • Bậc Cao đẳng nghề có 2 đợt :
 • Đợt 1: Ghép vớiCĐCGKL 17A, thời gian học từ 08/10/2018 đến 20/10/2018.
 • Đợt 2: Ghép vớiCĐKTDN 17, thời gian học từ 22/10/2018 đến 03/11/2018.
 • Thời gian đóng học phí : Trước khi học 1 tuần.
 • Cach đóng học phí : Giống như môn Giáo dục thể chất.

4/ Môn thực hành, mô-dun, tham quan, thực tập tốt nghiệp: SVHS xem kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 hoặc liên hệ Khoa phụ trách môn học để biết thời gian học, sau đó đăng ký tại phòng Đào tạo (bàn số 4) và đóng học phí tại phòng Tài chính-kế toán trước khi lớp học bắt đầu.

5/ SV-HS phải đăng ký, đóng học phí đúng thời hạn, phòng Đào tạo không giải quyết bất kỳ trường hợp trễ hạn nào. SVHS không đăng ký được trên máy tính vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo, bàn số 4 để được giúp đỡ.

HỌC KỲ PHỤ THỨ BẢY, CHỦ NHẬT

Thời gian học : Học vào ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, dự kiến bắt đầu sớm nhất từ tuần 26 của năm học . Qui trình thực hiện:

Bước 1: Đăng ký 

 • Thời gian đăng ký: Từ 08/01/2018 đến 18/01/2018.
 • Cách đăng ký : Mỗi lớp cử người đại diện lập bảng đăng ký theo mẫu dưới đây :

 

BẢNG ĐĂNG KÝ HỌC KỲ PHỤ THỨ BẢY, CHỦ NHẬT

LỚP :………………………………………………………………………

HỌ TÊN NGƯỜI ĐẠI DIỆN :………………………………. SỐ ĐT:……………..

Số thứ tự

Tên môn học đăng ký

Số lượng SV đăng ký học

Ghi chú

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 Bảng đăng ký này nộp cho bàn 4- phòng Đào tạo.

Bước 2: Thông báo danh mục môn học cho đóng học phí: Ngày   24/01/2018, Phòng Đào tạo thông báo danh mục môn học cho đóng học phí, thời hạn, cách thức đóng học phí và các hướng dẫn khác (niêm yết sảnh nhà B và trang web phòng Đào tạo)

Bước 3: SV đóng học phí theo hướng dẫn của Phòng Đào tạo và đi học theo thời khóa biểu.

CHÚ Ý :

 • SV các khóa đã tốt nghiệp và SV đang ngừng học đăng ký học học kỳ phụ tại Phòng Đào tạo.
 • Ưu tiên học ghép với các khóa sau nếu đang có lớp.