[Thông báo số 2] v/v Tổ chức học kỳ phụ Thứ 7-Chủ nhật

Căn cứ vào thông báo số 1/TB-CĐKTCT-ĐT ngày 17/8/2017 v/v tổ chức học kỳ phụ và căn cứ vào số lượng SV đăng ký học lại, phòng Đào tạo thông báo danh mục môn học dự kiến mở học kỳ phụ thứ bảy-chủ nhật như sau :

TT

TÊN MÔN HỌC

CỦA NGÀNH

KHOA-BỘ MÔN PHỤ TRÁCH MÔN HỌC

1

Máy cắt và máy ĐK số

Cơ khí

Khoa Cơ khí

2

CN chế tạo máy 1

Cơ khí

Khoa Cơ khí

3

Ngôn ngữ lập trình

Cơ điện tử

BM cơ điện tử

4

Tính toán ô tô

Cơ khí động lực

Khoa CKĐL

5

T/hành điện ô tô 1

Cơ khí động lực

Khoa CKĐL

6

Vẽ kỹ thuật 2

Tất cả

BM kỹ thuật cơ sở

7

Sức bền vật liệu

Tất cả

BM kỹ thuật cơ sở

8

Cơ ứng dụng

Tất cả

BM kỹ thuật cơ sở

9

Toán cao cấp

Tất cả

Khoa Giáo dục đại cương

10

Xác suất thống kê

Tất cả

Khoa Giáo dục đại cương

11

Toán chuyên đề

Tất cả

Khoa Giáo dục đại cương

12

Vật lý ĐC/Vật lý 1

Tất cả

Khoa Giáo dục đại cương

13

Đường lối của Đảng

Tất cả

Khoa Giáo dục đại cương

13

Hóa đại cương

Tất cả

Khoa Giáo dục đại cương

14

Anh văn chuyên ngành

Tự động(Đ-ĐT, ĐTTT, CNTT có thể vào học chung)

Khoa Giáo dục đại cương

15

Kỹ thuật LT PLC

Đ-ĐT, Tự động.

BM Tự động hóa

16

Lý thuyết mạch

Đ-ĐT

BM Điện công nghiệp

17

Vi xử lý

Tất cả (Cơ ĐT cũng phải xem lịch học tại BM ĐTCN)

BM Điện tử công nghiệp

18

Kỹ thuật xung số

Tất cả

BM Điện tử công nghiệp

19

T/hành KT lập trình

CNTT

BM Tin họcc

BẬC CAO ĐẲNG NGHỀ

TT

TÊN MÔN HỌC

CỦA NGÀNH

KHOA-BỘ MÔN PHỤ TRÁCH MÔN HỌC

1

Chính trị

Tất cả

Khoa Giáo dục đại cương

2

MD Điện tử cơ bản

QTM, SCMT

BM Điện tử công nghiệp

BẬC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

TT

TÊN MÔN HỌC

CỦA NGÀNH

KHOA-BỘ MÔN PHỤ TRÁCH MÔN HỌC

1

Dao cắt 1

Tất cả

Khoa Cơ khí

2

Khí nén-Thủy lực

Tất cả

BM Cơ điện tử

3

Sức bền vật liệu

Tất cả

BM kỹ thuật cơ sở

4

Vẽ kỹ thuật 2

Tất cả

BM kỹ thuật cơ sở

5

BTL vẽ kỹ thuật

Tất cả

BM kỹ thuật cơ sở

6

BTL NL TT ĐC đốt trong

CKĐL

Khoa CKĐL

7

NL TT ĐC đốt trong 2

CKĐL

Khoa CKĐL

8

Chính trị

Tất cả

Khoa Giáo dục đại cương

ĐỐI VỚI  HS-SV:

1/ Tất cả SV kể cả  SV chưa đăng ký có nhu cầu học lại các môn trong danh mục trên đều được đóng học phí để tham gia lớp học. Cách đóng học phí  gồm 4 bước:

-Bước 1: Đến Khoa/BM phụ trách môn học xem thời khóa biểu môn cần học. SV lưu ý xem kế hoach học các môn thực hành để tránh bị trùng giờ.

-Bước 2: Đến Thư viện (Lầu 1-nhà D) hoặc phòng Đào tạo (Lầu 1-nhà E) đăng ký trên máy tính (vào phần mềm “HỌC KỲ PHỤ”), ngay khi đăng ký xong đến Phòng Tài chính-kế toán (lầu 1-nhà E) đóng học phí. Thời gian đóng học phí : từ ngày 25/9/2017 (hoặc từ khi Khoa công bố thời khóa biểu) đến ngày 12/10/2017. SV tuyệt đối không đóng học phí nếu chưa biết thời khóa biểu của môn học.

-Bước 3: SV đi học theo thời khóa biểu.

2/ HS-SV đã đóng học phí những môn có trong danh mục nhưng không  mở lớp được, liên hệ phòng Đào tạo- bàn số 4  để được hoàn trả học phí. Lưu ý: không hoàn trả học phí vì lý do bị trùng giờ học hoặc lý do cá nhân.

ĐỐI VỚI CÁC KHOA-BỘ MÔN:

1/ Khoa-Bộ môn lập thời khóa biểu các môn học trong danh mục trên,  thông báo cho SV và đăng tải trên web site của Khoa/BM trước ngày 25/9/2017 (phòng Đào tạo chỉ mở phần mềm đóng học phí khi thấy thời khóa biểu trên web site). Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho SV tham gia lớp học, phòng Đào tạo đề nghị các Khoa lưu ý không để trùng giờ giữa các môn học thuộc Khoa phụ trách.

Thời gian học : Ngày thứ bảy và chủ nhật, bắt đầu sớm nhất là ngày 14/10/2017. Mỗi ngày chia làm 4 ca, mỗi ca 3 tiết. Có thể thêm ca 5 (buổi tối).

2/ Khoa/BM chỉ được chính thức giảng dạy các môn học nếu có ≥ 15 SV đóng học phí, nếu có ít hơn 15 SV đóng học phí thì thông báo hủy lớp.


Tin mới cập nhật

Thăm dò ý kiến

Bạn đang quan tâm vấn đề nào trong chương trình đào tạo?