[Thông báo số 2] v/v Học kỳ phụ Thứ Bảy, Chủ Nhật

QUY TRÌNH : Kể từ năm học 2016-2017, việc tổ chức học kỳ phụ sẽ được tiến hành theo các bước như sau:

1/ Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch tổ chức học kỳ phụ trên web site phòng Đào tạo, niêm yết sảnh nhà B và trên lịch sinh hoạt tuần.

2/ SV đăng ký học lại theo hướng dẫn trong thông báo.

3/ Phòng Đào tạo thống kê số lượng SV đăng ký và lập danh sách các môn dự kiến mở lớp gởi Khoa/Bộ môn.

4/ Khoa/Bộ môn lập thời khóa biểu gởi về phòng Đào tạo theo thời hạn và thông báo cho SV.

5/ Phòng Đào tạo hướng dẫn SV đóng học phí.

6/ SV xem thời khóa biểu trước khi đóng học phí để tránh trùng giờ, chọn môn học và đóng học phí theo hướng dẫn.

7/ Khoa/Bộ môn xem danh sách SV đã đóng học phí, nếu có từ 15 SV đóng học phí trở lên thì tiến hành giảng dạy theo thời khóa biểu, nếu không đủ 15 SV đóng học phí thì thông báo hủy lớp.

8/ SV liên hệ phòng Đào tạo (bàn số 4) để làm thủ tục rút học phí.

Theo qui trình như trên, phòng Đào tạo đề nghị các Khoa/BM lập thời khóa biểu cho các môn học trong “Bảng kê các môn học dự kiến mở lớp” dưới đây. Thời khóa biểu làm theo mẫu đã qui định trước đây, gởi email  cho Thầy Việt Dũng và cô Tùng (vietdung.caothang@gmail.comluxutung@yahoo.com.vn) chậm nhất là ngày 20/9/2016.

Thời gian học là  thứ 7và chủ nhật hàng tuần, mỗi ngày chia 2 ca, mỗi ca 3 tiết, bắt đầu sớm nhất là 01/10/2016.Vì thời gian hạn hẹp nhằm mở lớp sớm, đề nghị các Khoa/BM vui lòng tuân thủ đúng thời gian.

BẢNG KÊ CÁC MÔN HỌC DỰ KIẾN MỞ HỌC KỲ PHỤ (THỨ 7, CN)

BẬC CAO ĐẲNG

TT

TÊN MÔN HỌC

Ngành

KHOA/BM PHỤ TRÁCH

1

BTL chi tiết máy

Tất cả

BM KTCS-Khoa CKĐL

2

Sức bền vật liệu

Tất cả

BM KTCS-Khoa CKĐL

3

Cơ lý thuyết

Tất cả

BM KTCS-Khoa CKĐL

4

Cơ ứng dụng

Tất cả

BM KTCS-Khoa CKĐL

5

Vẽ kỹ thuật 1

Tất cả

BM KTCS-Khoa CKĐL

6

Vẽ kỹ thuật 2

Tất cả

BM KTCS-Khoa CKĐL

7

BTL vẽ kỹ thuật

Tất cả

BM KTCS-Khoa CKĐL

8

Cấu tạo ôtô

CK động lực

BM ÔTÔ-Khoa CKĐL

9

Tính toán ôtô

CK động lực

BM ÔTÔ-Khoa CKĐL

10

Dung sai kỹ thuật đo

Tất cả

BM SCCK-Khoa Cơ khí

11

Máy cắt-máy ĐKS

Cơ khí

BM CTCK-Khoa Cơ khí

12

Vi xử lý

Tất cả

BM ĐTCN- Khoa Đ-ĐL

13

Thực hành vi xử lý

Cơ điện tử

BM ĐTCN-Khoa Cơ khí

14

KT đo lường cảm biến

Tất cả

BM ĐTCN- Khoa ĐT-TH

15

KT lập trình PLC

Tất cả

BM TĐH-Khoa Đ-ĐT

16

Cơ sở dữ liệu

CN thông tin

BM Tin học-Khoa ĐT-TH

17

Cấu trúc dữ liệu và TT

CN thông tin

BM Tin học-Khoa ĐT-TH

18

Đồ án LT web

CN thông tin

BM Tin học-Khoa ĐT-TH

19

Toán cao cấp

Tất cả

Khoa GDĐC

20

Xác suất thống kê

Tất cả

Khoa GDĐC

21

Toán chuyên đề

Tất cả

Khoa GDĐC

22

Vật lý đại cương

Tất cả

Khoa GDĐC

23

Anh văn CN

CK,CKĐL,CĐT,NL

Khoa GDĐC

24

Đường lối của Đảng

Tất cả

Khoa GDĐC

BẬC CAO ĐẲNG NGHỀ   

TT

TÊN MÔN HỌC

Ngành

KHOA/BM PHỤ TRÁCH

1

Lý thuyết ôtô

Ôtô

BM Ôtô-Khoa CKĐL

2

Dung sai-KT đo

Tất cả

BM SCCK-Khoa Cơ khí

3

Thiết kế QTCN GC cơ

CGKL

BM CTCK-Khoa Cơ khí

4

Đồ gá

Tất cả

BM CTCK-Khoa Cơ khí

5

Dao cắt

Tất cả

BM CTCK-Khoa Cơ khí

6

Chính trị

Tất cả

Khoa GDĐC

BẬC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

TT

TÊN MÔN HỌC

Ngành

KHOA/BM PHỤ TRÁCH

1

Kỹ thuật điện lạnh

ĐCN

BM Điện lạnh-Khoa Đ-ĐL

2

Khí nén-thủy lực

ĐTCN

BM Cơ ĐT-Khoa Cơ khí