[Thông báo số 2] Học kỳ phụ thứ Bảy, Chủ Nhật

16/09/2019 | 5.395 |

Căn cứ vào số lượng HSSV đăng ký học, Phòng Đào tạo dự kiến mở các lớp học kỳ phụ thứ Bảy, Chủ Nhật gồm những môn như sau:

BẬC CAO ĐẲNG CÁC NGÀNH

TT

MÔN HỌC

Khoa/Bộ môn phụ trách môn học- Nơi xem lịch học

Ghi chú

1

Máy cắt và máy ĐKCT số

Khoa Cơ khí

 

2

Công nghệ CTM 1

Khoa Cơ khí

*

3

Điện tử công suất

BM Điện tử CN-Khoa ĐT-TH

 

4

Anh văn CN CK, CĐT, Ô tô

BM Cơ điện tử

*

5

Lý thuyết ô tô

BM  Ô tô- Khoa CKĐL

 

6

BTL tính toán động cơ đốt trong

BM  Ô tô- Khoa CKĐL

 

7

Máy điện 1

BM Điện CN

 

8

Kỹ thuật lập trình PLC

BM Điện CN

 

9

Vi điều khiển/ Vi xử lý

BM Điện tử CN-Khoa ĐT-TH

 

10

Đồ án điện tử CN/điện tử CS

BM Điện tử CN-Khoa ĐT-TH

 

11

Điều khiển quá trình

BM Tự động hóa

 

12

LT trên môi trường Windows

BM Tin học

*Chung CĐN

13

Phân tích thiết kế

BM Tin học

 

14

Toán rời rạc

BM Tin học

 

15

Thực hành thiết kế website

BM Tin học

 

16

Thực hành cấu trúc dữ liệu>

BM Tin học

 

17

Ngôn ngữ LT Java

BM Tin học

 

18

Lập trình web PHP & MYSQL

BM Tin học

 

19

Thực hành LT trên MT Windows

BM Tin học

 

20

Vẽ kỹ thuật 2

BM kỹ thuật cơ sở

 

21

BTL chi tiết máy

BM kỹ thuật cơ sở

 

22

Xác suất thống kê

Khoa Giáo dục đại cương

 

23

Chính trị 2/Đường lối/Tư tưởng

Khoa Giáo dục đại cương

 

BẬC CAO ĐẲNG CÁC NGHỀ VÀ TRUNG CẤP

TT

MÔN HỌC

Khoa/Bộ môn phụ trách môn học- Nơi xem lịch học

Ghi chú

1

Vẽ kỹ thuật 1 (TC và CĐN)

BM Kỹ thuật cơ sở

 

2

Vẽ kỹ thuật 2 và BTL (CĐN)

BM kỹ thuật cơ sở

 

3

Sức bền vật liệu (TC)

BM kỹ thuật cơ sở

 

4

Đồ gá (TC và CĐN)

Khoa Cơ khí

 

5

Dao cắt/Dao cắt 1/Dao cắt 2 (CĐN, TC)

Khoa Cơ khí

 

6

Lý thuyết ô tô (TC và CĐN)

BM  Ô tô- Khoa CKĐL

 

7

Linh kiện điện tử (TC và CĐN)

BM Điện tử CN-Khoa ĐT-TH

 

8

Nhập môn lập trình

BM Tin học

 

9

Kỹ thuật lập trình PLC

BM Tự động hóa

 

 

HƯỚNG DẪN ĐÓNG HỌC PHÍ VÀ MỞ LỚP

ĐỐI VỚI SINH VIÊN:

Bước 1: Đến các Khoa/Bộ môn phụ trách môn học xem lịch học.

Bước 2: Đăng ký vào  phần mềm “Học kỳ phụ” trên máy tính phòng Đào tạo. Nếu không đăng ký được, SV vui lòng liên hệ bàn số 4-phòng Đào tạo.

Bước 3 : Đến phòng Tài chính-Kế toán đóng tiền ngay sau khi đăng ký thành công.

Bước 4 : Đi học theo lịch. Nếu lớp học bị hủy do không đủ số lượng, sinh viên liên hệ bàn 4-phòng Đào tạo để được hoàn trả học phí. Sinh viên không được hoàn trả học phí nếu bị trùng giờ học.

THỜI HẠN ĐÓNG HỌC PHÍ :  Từ ngày Khoa/Bộ môn công bố lịch học đến trước khi lớp học bắt đầu.

ĐỐI VỚI KHOA/BỘ MÔN:

1. Khoa/BM lập lịch học các môn học nêu trên. Thời gian học : Học vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, mỗi ngày chia thành 4 ca, mỗi ca 3 tiết.

2. Thông báo lịch học trên web site Khoa/BM và niêm yết tại Khoa/BM, phòng Đào sẽ mở phần mềm đóng học phí khi thấy lịch học trên website Khoa/BM.

3. Khoa/BM xem danh sách đóng học phí, nếu có đủ 15 Sinh viên đóng học phí thì tiến hành giảng dạy, nếu không đủ 15 sinh viên đóng học phí thì thông báo hủy lớp hoặc xin ý kiến Giám hiệu để mở lớp.


  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1