[Thông báo số 1] Kế hoạch tổ chức Học ghép học kỳ lẻ (HK 1,3,5) và Học kỳ phụ Thứ 7-Chủ nhật

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, phòng Đào tạo thông báo kế hoạch tổ chức như sau:

HỌC GHÉP HỌC KỲ LẺ (HK 1,3,5)

1/ Môn lý thuyết

HỌC GHÉP VỚI

NGÀNH/NGHỀ

THỜI HẠN ĐĂNG KÝ VÀ ĐÓNG HỌC PHÍ

CĐ 15

Tất cả

Từ 28/8/2017 đến 11/09/2017

CĐ 16

Tất cả

Từ 28/8/2017 đến 11/09/2017

CĐ cc ngnh 17

Tất cả

Từ 25/9/2017 đến  09/10/2017

TC 16

Tất cả

Từ 28/8/2017 đến 11/09/2017

TC 17

Tất cả

Từ 02/10/2017 đến 16/10/2017

CĐN 15

QTM,SCMT,KT

Từ 28/8/2017 đến 11/09/2017

CĐN 16

Tất cả

Từ 28/8/2017 đến 11/09/2017

CĐ các nghề 17

Tất cả

Từ 09/10/2017 đến 23/10/2017

Cách  đóng học phí môn lý thuyết như sau :

 • Bước 1 : Xem thời khóa biểu các lớp  và kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 (trên web site www.caothang.edu.vn) để chọn lớp ghép thích hợp. Bậc Cao đẳng khóa 16 trở về trước tương đương với bậc Cao đẳng các ngành 17; Bậc Cao đẳng nghề khóa 16 trở về trước tương đương với bậc Cao đẳng các nghề 17.
 • Bước 2 : Đến máy tính THƯ VIỆN ( Lầu 3- nhà C) hoặc Phòng Đào tạo (lầu 1-nhà E)    vào phần mềm Đăng ký học ghép và thưc hiện thao tác đăng ký.                                                                                                                                                                                                                                    
 • Bước 3 : Sau khi đăng ký xong, SV-HS phải đóng học phí ngay tại phòng Tài chính-kế toán, lầu 1- nhà E.
 • Bước 4 : Sau khi đóng học phí, SV-HS cầm biên lai vào lớp học và trình Giáo viên bộ môn.

2/ Môn  Giáo dục thể chất:

MÔN

HỌC BUỔI SÁNG

HỌC BUỔI CHIỀU

Thời hạn đăng ký và đóng học phí

Bơi lội (tất cả các bậc)

Ghép với CĐ CK 17B

Ghép với CĐ CK 17A

Từ 25/9/2017 đến  03/10/2017

Bóng chuyền  Cao Đẳng và TCCN

Ghép với TC CTCK 17B

Ghép với TC CTCK 17A

Từ 02/10/2017 đến 10/10/2017

Bóng chuyền của CĐN

Ghép với CĐ CGKL17B

Ghép với CĐN CGKL17A

Từ 09/10/2017 đến 15/10/2017

Cách đóng học phí môn Giáo dục thể chất : 

 • Bước 1 : Đến máy tính THƯ VIỆN ( Lầu 3- nhà C) hoặc Phòng Đào tạo (lầu 1-nhà E)    vào phần mềm đăng ký học ghép và thưc hiện thao tác đăng ký.
 • Bước 2 : Sau khi đăng ký xong, SV-HS phải đóng học phí ngay (tại phòng Tài chính-kế toán, lầu 1- nhà E).
 • Bước 3 : Sau khi đóng học phí, SV-HS liên hệ Khoa Giáo dục đại cương (lầu 2, nhà E) để xem lịch học.

3/ Môn Giáo dục quốc phòng :

 • Bậc Cao đẳng có 2 đợt :
 • Đợt 1: Ghép vớiCĐ CK 16A, thời gian học từ 06/11/2017 đến 25/11/2017.
 • Đợt 2: Ghép vớiCĐ KT 16, thời gian học từ 27/11/2017 đến 16/12/2017.
 • Bậc Cao đẳng nghề có 2 đợt :
 • Đợt 1: Ghép vớiCĐNCGKL 16A, thời gian học từ 09/10/2017 đến 21/10/2017.
 • Đợt 2: Ghép vớiCĐNKT 16, thời gian học từ 23/10/2017 đến 04/11/2017.
 • Thời gian đóng học phí : Trước khi học 1 tuần.
 • Cach đóng học phí : Giống như môn Giáo dục thể chất.

4/ Môn thực hành, mô-dun, tham quan, thực tập tốt nghiệp: SVHS xem kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 hoặc liên hệ Khoa phụ trách môn học để biết thời gian học, sau đó đăng ký tại phòng Đào tạo (bàn số 4) và đóng học phí tại phòng Tài chính-kế toán trước khi lớp học bắt đầu.

5/ SV-HS phải đăng ký, đóng học phí đúng thời hạn, phòng Đào tạo không giải quyết bất kỳ trường hợp trễ hạn nào. SVHS không đăng ký được trên máy tính vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo, bàn số 4 để được giúp đỡ.

HỌC KỲ PHỤ THỨ BẢY,CHỦ NHẬT

Thời gian học : Học vào ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, dự kiến bắt đầu sớm nhất từ tuần 6 của năm học . Qui trình thực hiện:

Bước 1: Đăng ký 

 • Thời gian đăng ký: Từ 04/09/2017 đến 14/09/2017.
 • Cách đăng ký : Mỗi lớp cử người đại diện lập bảng đăng ký theo mẫu dưới đây :

BẢNG ĐĂNG KÝ HỌC KỲ PHỤ THỨ BẢY, CHỦ NHẬT

LỚP :………………………………………………………………………

HỌ TÊN NGƯỜI ĐẠI DIỆN :………………………………. SỐ ĐT:……………..

Số thứ tự

Tên môn học đăng ký

Số lượng SV đăng ký học

Ghi chú

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

Bảng đăng ký này nộp cho bàn 4- phòng Đào tạo.

Bước 2: Thông báo danh mục môn học cho đóng học phí: Ngày 19/9/2017, Phòng Đào tạo thông báo danh mục môn học cho đóng học phí, thời hạn, cách thức đóng học phí và các hướng dẫn khác (niêm yết sảnh nhà B và trang web phòng Đào tạo)

Bước 3: SV đóng học phí theo hướng dẫn của Phòng Đào tạo và đi học theo thời khóa biểu.

CHÚ Ý :

 • SV các khóa đã tốt nghiệp và SV đang ngừng học đăng ký học học kỳ phụ tại Phòng Đào tạo.
 • Bậc Cao đẳng nghề và Trung cấp chuyên nghiệp : Khuyến khích học ghép với các khóa sau nếu đang có lớp.
 • Bậc Cao đẳng : Ưu tiên mở lớp học kỳ phụ các môn thuộc học kỳ 1, các môn còn lại ưu tiên cho học ghép.