[Thông báo] Tổ chức học kỳ phụ cho khối Cao đẳng 2012

17/03/2015 | 3.297 |

Căn cứ vào thông báo số 12/TB-CĐKTCT-ĐT ngày 20/01/2015 v/v tổ chức học kỳ phụ cho khối CĐ12 và căn cứ vào số lượng SV đăng ký học lại, phòng Đào tạo thông báo danh mục môn học được cho đóng học phí như sau:

 

TT

TÊN MÔN HỌC

CỦA NGÀNH

KHOA PHỤ TRÁCH MÔN HỌC

1

Máy cắt kim loại

CK

Cơ khí

2

Cơ sở thiết kế khuôn mẫu

CK

Cơ khí

3

Công nghệ chế tạo máy 2

CK

Cơ khí

4

BTL công nghệ CTM

CK

Cơ khí

5

Đồ gá

CK

Cơ khí

6

Ngôn ngữ lập trình

Tất  cả

Cơ khí

7

BTL tính toán ôtô

Ôtô

CKĐL

8

BTL tính toán ĐC đốt trong

Ôtô

CKĐL

9

Vẽ kỹ thuật 2

Tất cả

CKĐL

10

Thiết kế vi mạch số

Điện tử

Điện tử-Tin học

11

Vi xử lý

Tất cả

Điện tử-Tin học

12

Đồ án vi xử lý

Tất cả

Điện tử-Tin học

13

Thực hành vi xử lý

Tất cả

Điện tử-Tin học

14

Xử lý số tín hiệu

ĐTTT

Điện tử-Tin học

15

Đồ án mạng công nghiệp

ĐT

Điện tử-Tin học

16

Mạng máy tính

Tất cả

Điện tử-Tin học

17

Trí tuệ nhân tạo

CN thông tin

Điện tử-Tin học

18

Đồ án LT trên win nâng cao

CN thông tin

Điện tử-Tin học

19

Điện tử công suất

Tất cả

Điện tử-Tin học

20

Truyền động điện

Đ-ĐT

Điện-Điện lạnh

21

Điều khiển số

ĐK tự động

Điện-Điện lạnh

22

Đường lối của Đảng CSVN

Tất cả

GDĐC

23

Tư tưởng HCM

Tất cả

GDĐC

24

Pháp luật đại cương

Tất cả

GDĐC

25

Toán chuyên đề

Tất cả

GDĐC

26

Anh văn chuyên ngành

CK,Ôtô, CĐT

GDĐC

 

Để việc tổ chức học kỳ phụ được tiến hành đúng qui định và đảm bảo tiến độ, phòng Đào tạo lưu ý:

 

ĐỐI VỚI  HS-SV:

 1. Tất cả SV bậc Cao đẳng kể cả CĐ liên thông và SV chưa đăng ký có nhu cầu học lại các môn trong danh mục trên đến Thư viện (lầu 1, nhà B) đăng ký trên máy tính bằng phần mềm “ ĐĂNG KÝ HỌC KỲ PHỤ”, sau đó đến phòng Tài chính-kế toán (lầu 1-nhà E) đóng học phí. Thời gian đóng học phí : từ ngày 18/3/2015 đến ngày 30/3/2015. Từ 06/4/2015 đến 09/4/2015, HS-SV liên hệ Khoa phụ trách môn học để xem thời khóa biểu và đi học.
 2. HS-SV đã đóng học phí những môn có trong danh mục nhưng Khoa không mở lớp được, liên hệ phòng Tài chính-kế toán để được hoàn trả học phí.
 3. Phòng Đào tạo không giải quyết các trường hợp đóng học phí trễ hạn.

 

ĐỐI VỚI CÁC KHOA-BỘ MÔN:

 1. Sau khi hết hạn đóng học phí, các Khoa-Bộ môn xem danh sách đóng học phí trên phần mềm “ Học kỳ phụ” đợt 3/ 2014-2015, nếu đủ 15 HS-SV đóng học phí thì mở lớp, phân công GV dạy và thông báo lịch học cho HS-SV từ 06/4/2015 đến 09/4/2015.
 2. Các môn học có ít hơn 15 HS-SV đóng học phí, Khoa-Bộ môn xem xét nếu cần thiết mở lớp thì đề xuất Giám hiệu phê duyệt.
 3. GV nộp điểm cho Phòng Đào tạo trước ngày 15/5/2015 để xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, những học phần có nhiều đơn vị học trình phải bố trí học dài hơn thì được nộp sau 15/5/2015 và sẽ được tính điểm vào kỳ xét công nhận tốt nghiệp.

 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1