[TB] Dự thảo thời khóa biểu HK1 năm học 2017-2018 (cập nhật 12h 14/08/2017)