Quy định về việc học và thi Tin học; cấp chứng nhận Tin học

16/09/2019 | 2.795 |

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1238/QĐ-CĐKTCT ngày 03/9/2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng)

Quy định về việc đăng ký học, kiểm tra và cấp chứng nhận Tin học cho Sinh viên của trường theo chương trình giảng dạy ngoài giờ.

I. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN (Ứng dụng CNTT cơ bản)

Đây là học phần được bố trí vào năm thứ 1 của khóa học trong chương trình đào tạo các ngành, nghề thuộc trình độ đào tạo Cao đẳng của trường.

Kết thúc năm nhất, sinh viên phải có điểm học phần Ứng dụng CNTT cơ bản, ngoài ra kết quả của học phần Ứng dụng CNTT cơ bản là một trong các điều kiện để sinh viên ra trường nhận bằng tốt nghiệp.

Để được công nhận học phần Ứng dụng CNTT cơ bản, sinh viên có thể đăng ký và nộp lệ phí dự thi học phần này tại Trung tâm Tin học của trường theo quy định.

Ngoài ra, sinh viên có thể học học phần Ứng dụng CNTT cơ bản với hình thức tự học theo giáo trình, học tại các địa điểm phù hợp với điều kiện của bản thân.

1. Đăng ký học

Dựa vào Lịch khai giảng của Trung tâm Tin học (niêm yết tại Trung tâm Tin học, trên website: http://ttth.caothang.edu.vn, …) sinh viên sẽ chọn giờ học phù hợp để đăng ký học.

2. Đăng ký thi

Mỗi tháng Trung tâm Tin học sẽ tổ chức kỳ thi cấp chứng nhận Ứng dụng CNTT cơ bản (niêm yết tại Trung tâm, trên website: http://ttth.caothang.edu.vn, …) dành cho học viên theo học tại Trung tâm.

Đối với sinh viên không học tại Trung tâm sẽ có các kỳ thi trong năm là tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 9 và tháng 11, cho sinh viên chọn thời gian thi phù hợp để đăng ký thi.

Lệ phí thi và lệ phí đăng ký theo mức quy định hiện tại.

Khi đăng ký thi sinh viên cần điền các thông tin cá nhân chính xác vào phiếu đăng ký để làm cơ sở cấp chứng nhận sau này. Nếu thí sinh không có ảnh lưu trữ trong cơ sở dữ liệu trường (lúc làm thẻ sinh viên) thì phải nộp thêm một ảnh 3x4 hoặc 4x6 khi đăng ký thi.

3. Nội dung thi

Gồm 4 phần:

- Lập trình căn bản C++

- Word

- Excel

- Power Point

4. Tổ chức thi – cấp chứng nhận

Mỗi kỳ thi Ứng dụng CNTT cơ bản gồm 2 đợt:

- Đợt thi chính: diễn ra theo lịch thi mà sinh viên đã đăng ký.

- Đợt thi phụ: cách ngày thi chính là 03 (ba) tuần. Đợt thi này chỉ dành cho sinh viên chưa đủ điểm đạt trong kỳ thi chính.

Kết thúc kỳ thi, Trung tâm Tin học sẽ niêm yết kết quả chính thức là tổng hợp kết quả của hai đợt thi. Sau 15 ngày kể từ lúc có kết quả chính thức, Trung tâm sẽ tiến hành cập nhật điểm vào học phần Ứng dụng CNTT cơ bản trong chương trình môn học của ngành, nghề đó.

Các sinh viên có kết quả đạt trong các kỳ thi Ứng dụng CNTT cơ bản tại trường muốn cấp chứng nhận công nhận trình độ tương đương Ứng dụng CNTT cơ bản cần đăng ký và đóng lệ phí cấp chứng nhận theo qui định hiện hành. Chứng nhận được công nhận sử dụng trong nội bộ của nhà trường.

Những sinh viên không đạt có thể đăng ký học lại khoá học sau hoặc học các lớp ôn thi rồi đăng ký dự thi vào kỳ thi kế tiếp.

 

II. AUTOCAD CƠ BẢN

Đây là học phần được bố trí vào học kỳ 2 hoặc học kỳ 3 của khóa học trong chương trình đào tạo các ngành, nghề thuộc trình độ đào tạo Cao đẳng của trường, như:

- Các ngành Công nghệ kỹ thuật: Cơ khí, Ôtô, Cơ điện tử, Nhiệt (Cơ điện lạnh), Điều khiển và Tự động hóa, Điện - Điện tử.

- Các nghề: Cơ khí chế tạo (Cắt gọt kim loại), Sửa chữa cơ khí, Hàn, Công nghệ Ôtô (Bảo trì và Sửa chữa Ôtô), Kỹ thuật Máy lạnh và Điều hòa không khí.

Kết thúc học kỳ 2 hoặc học kỳ 3, sinh viên phải có điểm trong học phần AutoCAD cơ bản, ngoài ra kết quả của học phần AutoCAD cơ bản là một trong các điều kiện để sinh viên ra trường nhận bằng tốt nghiệp.

Sinh viên thực hiện quy định khi học AutoCAD cơ bản tại Trung tâm Tin học của trường, như sau:

 1. Đăng ký học

Dựa vào Lịch khai giảng của Trung tâm Tin học (niêm yết tại Trung tâm, trên website: http://ttth.caothang.edu.vn, …) sinh viên sẽ chọn giờ học phù hợp để đăng ký học.

 1. Kiểm tra cuối khóa và cấp chứng nhận AutoCAD cơ bản

Sinh viên phải đi học chuyên cần theo lớp học đã đăng ký. Cuối khóa học, sinh viên sẽ làm bài kiểm tra để đánh giá kết quả học tập.

Kết thúc mỗi khóa học, Trung tâm Tin học sẽ tiến hành cấp chứng nhận cho sinh viên có kết quả đạt và đồng thời cập nhật điểm vào học phần AutoCAD cơ bản trong chương trình môn học của ngành, nghề đó.

Những sinh viên không đạt sẽ đăng ký học lại ở các khóa học sau.

 

III. VẼ ĐIỆN TỬ (ORCAD)

Đây là học phần trong học kỳ 2 hoặc học kỳ 3 chương trình môn học của ngành Điện - Điện tử thuộc bậc đào tạo Cao đẳng các ngành và chương trình môn học của ngành Điện tử Công nghiệp thuộc bậc đào tạo Cao đẳng các nghề của trường.

Kết thúc học kỳ 2 hoặc học kỳ 3, sinh viên phải có điểm trong học phần Vẽ điện tử (ORCAD).

Sinh viên thực hiện quy định khi học Vẽ điện tử tại Trung tâm Tin học của trường, như sau:

 1. Đăng ký học

Dựa vào Lịch khai giảng của Trung tâm Tin học (niêm yết tại Trung tâm, trên website: http://ttth.caothang.edu.vn, …) sinh viên sẽ chọn giờ học phù hợp để đăng ký học.

 1. Kiểm tra cuối khóa và cập nhật điểm học phần Vẽ điện tử

Sinh viên phải đi học chuyên cần theo lớp học đã đăng ký. Cuối khóa học, sinh viên sẽ làm bài kiểm tra để đánh giá kết quả học tập.

Kết thúc mỗi đợt khai giảng, sinh viên có kết quả đạt sẽ được cập nhật điểm vào học phần Vẽ Điện tử trong học kỳ 2 hoặc học kỳ 3 tùy theo ngành học của sinh viên.

Những sinh viên không đạt sẽ đăng ký học lại ở các khóa học sau.

IV. CÔNG NHẬN CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN CỦA CÁC TRUNG TÂM KHÁC

Đối với sinh viên đã có chứng chỉ, chứng nhận nơi khác cấp, những chứng chỉ này được cấp bởi các trung tâm trực thuộc trường khác, các trung tâm sát hạch, các tổ chức khảo thí được cấp có thẩm quyền công nhận (sau đây gọi tắt là các Trung tâm khác).

1. Các Trung tâm khác được công nhận

Đối với chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản: các trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM, ĐH Khoa học Tự nhiên Tp.HCM, ĐH Sư phạm Tp.HCM, ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM …; chứng chỉ Chuẩn Quốc tế về kĩ năng CNTT (bộ chứng chỉ ICDL).

Đối với chứng chỉ AutoCAD: các trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM, ĐH Khoa học Tự nhiên Tp.HCM, ĐH Sư phạm Tp.HCM, ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM…

Thời hạn của chứng chỉ: chứng chỉ có thời hạn không quá 03 (ba) năm tính từ thời điểm cấp ghi trên chứng chỉ cho đến thời điểm sinh viên nộp tại Trung tâm Tin học.

2. Đối tượng áp dụng

 • Sinh viên đang theo học tại trường

Thời hạn nộp chứng chỉ tại Trung tâm Tin học:

- Đợt 1: từ ngày 01/05 đến ngày 31/07 hàng năm.

- Đợt 2: từ ngày 01/10 đến ngày 31/12 hàng năm.

Sinh viên nộp 02 (hai) bản sao (mang theo bản chính để đối chiếu) tại Trung tâm Tin học, trên bản sao ghi đầy đủ các thông tin, như: mã số sinh viên do trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng cấp, tên lớp chính quy mà sinh viên đang theo học tại trường và ngày nộp bản sao.

Thời gian thẩm định của Trung tâm Tin học:

- Đợt 1: từ ngày 02/01 đến ngày 31/01 hàng năm.

- Đợt 2: từ ngày 01/08 đến ngày 31/08 hàng năm.

 • Sinh viên đã tốt nghiệp

Những sinh viên đã tốt nghiệp nộp chứng chỉ tại Phòng Đào tạo của trường và được thông báo về kết quả thẩm định trong khoảng thời gian 01 tháng.

Phòng Đào tạo tiến hành thẩm định chứng chỉ và chuyển kết quả thẩm định cho Trung tâm Tin học.

3. Xử lý kết quả thẩm định

Nếu kết quả thẩm định là hợp lệ thì Trung tâm Tin học thực hiện cập nhật điểm của chứng chỉ vào trong chương trình đào tạo của ngành, nghề đó, theo cách quy đổi tương đương, như sau:

 • Chứng chỉ đạt loại Trung bình hoặc không ghi xếp loại: 5 điểm
 • Chứng chỉ đạt loại Trung bình khá: 6 điểm
 • Chứng chỉ đạt loại Khá: 7 điểm
 • Chứng chỉ đạt loại Giỏi: 8 điểm
 • Chứng chỉ đạt loại Xuất sắc: 9 điểm
 • Chứng chỉ có hai cột điểm sẽ được tính bằng điểm trung bình cộng của hai cột điểm ghi trên chứng chỉ.

Nếu kết quả thẩm định là giả mạo thì Trung tâm Tin học thực hiện gởi danh sách đến Phòng Công tác Chính trị - Học sinh Sinh viên và Phòng Đào tạo của trường để tiến hành xử lý kỷ luật theo quy định.

                                                                                                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                         PHỤ TRÁCH TRƯỜNG

                                                                                                                               

                                                                                                                      (đã ký)

                                                                                                                               

                                                                                                                 LÊ ĐÌNH KHA


 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1