Thông báo phát bằng Tốt nghiệp cho các khối được xét công nhận Tốt nghiệp đợt 2 năm 2018

10/10/2018 | 5.838 |

I. LỊCH PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP

1. Cao đẳng

NGÀY

SÁNG

Từ 7h00 đến 11h00

CHIỀU

Từ 13h00 đến 15h30

CAO ĐẲNG

T5

18/10/2018

CĐ CK 15A, B

CĐ CK 15C, D

T6

19/10/2018

CĐ CK 15E

CĐ 11, 12, 13 tốt nghiệp đợt 2-2018

CĐ NL 15A, B

T2

22/10/2018

CĐ TĐ 15A, B

CĐ TĐ 14 tốt nghiệp đợt 2-2018

CĐ CĐT 15A, B, S

CĐ CĐT 14 tốt nghiệp đợt 2-2018

T3

23/10/2018

CĐ KT 15

CĐ KT 14 tốt nghiệp đợt 2-2018

 

T5

25/10/2018

CĐ TH 15PMA, PMB, PMC, MMT

CĐ TH 14 tốt nghiệp đợt 2-2018

 

T6

26/10/2018

LỄ TỐT NGHIỆP BẬC CAO ĐẲNG 2015-2018

Phòng Đào tạo phát bằng tốt nghiệp cho 150 SV Cao đẳng 2015

có tên trong danh sách đăng ký dự lễ tốt nghiệp

T2

29/10/2018

CĐ ĐTTT 15VT

CĐ ĐTTT 14 tốt nghiệp đợt 2-2018

CĐ ĐTTT 15MT

T3

30/10/2018

 

CĐ ĐĐT 15ĐTE, ĐTF, ĐTG

T4

31/10/2018

 

CĐ ĐĐT 15ĐB

CĐ CK 14 tốt nghiệp đợt 2-2018

T5

01/11/2018

CĐ ĐĐT 15ĐA

CĐ ĐĐT 14 tốt nghiệp đợt 2-2018

CĐ ĐĐT 15ĐD

CĐ NL 14 tốt nghiệp đợt 2-2018

T6

02/11/2018

CĐ ĐĐT 15ĐC

CĐ ÔTÔ 14 tốt nghiệp đợt 2-2018

CĐ ÔTÔ 15A

T2

05/11/2018

CĐ ÔTÔ 15B

CĐ ÔTÔ 15C

T3

06/11/2018

 

CĐ ÔTÔ 15D, E

Ngoài lịch phát như trên, phòng Đào tạo sẽ cấp bằng Cao đẳng vào mỗi sáng thứ Tư hàng tuần kể từ tháng 12/2018.

 

2. Trung cấp chuyên nghiệp và Cao đẳng nghề

NGÀY

SÁNG

Từ 7h00 đến 11h00

CHIỀU

Từ 13h00 đến 15h30

TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

THỨ 3

30/10/2018

 

TCCN các khoá trước tốt nghiệp đợt 2-2018

THỨ 4

31/10/2018

TC CTCK 16A-B                  (33)

TC SCCK 16                          (10)

TC CKĐL 16A-B                  (28)

TC NL 16A-B                        (25)

TC ĐCN 16A-B                    (46)

TC ĐT 16A-B                        (44)

TC TH 16                               (10)

CAO ĐẲNG NGHỀ

THỨ 5

01/11/2018

CÐN CGKL 15A-B              (40)

CÐN SCCK 15A-B               (53)

CÐN HÀN 15                        (12)

CÐN ÔTÔ 15A-B-C-D        (77)

CÐN ĐCN 15A-B-C-D-E    (138)

CÐN KTML 15A-B              (42)

THỨ 6

02/11/2018

CÐN ĐTCN 15A-B              (43)

CÐN QTM 15A-B                (43)

CÐN SCMT 15A-B              (25)

CÐN KTDN 15                     (26)

CĐN các khoá trước tốt nghiệp đợt 2-2018

Ngoài lịch phát như trên, phòng Đào tạo sẽ cấp bằng Cao đẳng nghề và Trung cấp chuyên nghiệp vào mỗi sáng thứ Ba hàng tuần kể từ tháng 12/2018.

 

II. YÊU CẦU KHI ĐẾN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP

1. Mang thẻ HSSV và CMND (bản chính), trường hợp nhận thay phải có giấy Ủy quyền.

2. Đối với HS TCCN khóa 2012, SV CĐ-CĐN khóa 2011 trở về trước xuất trình bản chính các chứng chỉ theo quy định.

Lưu ý: Các chứng chỉ không do trường CĐKT Cao Thắng cấp, phải nộp kèm 02 bản sao (có thị thực) để Trường gửi đến nơi cấp xác minh theo thông tư số 22/2002/TT-BTCCBCP ngày 23/04/2002 của Ban Tổ Chức-Cán Bộ Chính Phủ. Thời gian để nhận trả lời xác minh sớm nhất là 02 tuần kể từ ngày HS nộp chứng chỉ. Trường hợp SV sử dụng chứng chỉ giả, Trường sẽ gửi Cơ quan Công An xử lý.


  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1