Kết quả phân chuyên ngành khóa 2016

Thông báo về việc dự kiến kết quả phân chuyên ngành đối với ngành Điện, điện tử; ngành Điện tử, truyền thông và ngành Công nghệ thông tin khóa 2016

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 CD TH 16PMC.pdf 197.577 KB
2 CD TH 16PMB.pdf 198.594 KB
3 CD TH 16PMA.pdf 199.217 KB
4 CD TH 16MMT.pdf 208.121 KB
5 CD DTTT 16VT.pdf 222.407 KB
6 CD DTTT 16MT.pdf 215.23 KB
7 CD DDT 16DTG.pdf 203.732 KB
8 CD DDT 16DTF.pdf 205.181 KB
9 CD DDT 16DTE.pdf 201.211 KB
10 CD DDT 16DD.pdf 202.396 KB
11 CD DDT 16DC.pdf 200.109 KB
12 CD DDT 16DB.pdf 200.045 KB
13 CD DDT 16DA.pdf 201.12 KB
14 [TB]KQPhanNganh16.pdf 348.437 KB

Tin mới cập nhật

Thăm dò ý kiến

Bạn đang quan tâm vấn đề nào trong chương trình đào tạo?

  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1