[Thông báo số 8] Mở lớp Học kỳ phụ hè 2017

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo 2016-2017 và số lượng HSSV đăng ký học, Phòng Đào tạo dự kiến mở các lớp học kỳ phụ học vào thời gian hè gồm những môn như sau:

BẬC CAO ĐẲNG

TT

MÔN HỌC

Ngành

Khoa/Bộ môn phụ trách môn học

Số lớp dự kiến mở

Bắt đầu học sớm nhất (tuần)

1

Cơ lý thuyết

Tất cả

BM KTCS-Khoa CKĐL

1

45

2

Lý thuyết mạch

ĐKTĐ, ĐTTT

BM ĐCN- Khoa Đ-ĐL

1

45

3

Toán rời rạc và LT đồ thị

CN thông tin

BM Tin học- Khoa ĐT-TH

1

45

4

Kỹ thuật lập trình

CN thông tin

BM Tin học- Khoa ĐT-TH

1

45

5

Toán cao cấp

Tất cả

Khoa Giáo dục đại cương

2

45

6

Vật lý ĐC/Vật lý 1

CKĐL

Khoa Giáo dục đại cương

2

45

7

Những nguyên lý của CN Mác Lênin

Tất cả

Khoa Giáo dục đại cương

1

45

8

Vẽ kỹ thuật/Vẽ kỹ thuật 1

Tất cả

BM KTCS-Khoa CKĐL

2

45

9

Nguyên lý cắt

Cơ khí

BM CTCK-Khoa Cơ khí

1

43

10

BTL Công nghệ CTM

Tất cả

BM CTCK-Khoa Cơ khí

1

43

11

BTL Chi tiết máy

Tất cả

BM KTCS-Khoa CKĐL

2

43

12

BTL vẽ kỹ thuật

Tất cả

BM KTCS-Khoa CKĐL

2

43

13

Điện tử công suất

Tất cả

BM ĐTCN- Khoa ĐT-TH

1

43

14

Cấu tạo ô tô

CK động lực

BM Ô tô-Khoa CKĐL

1

43

15

T/h điện ô tô 2

CK động lực

BM Ô tô-Khoa CKĐL

1

43

16

T/h động cơ 2

CK động lực

BM Ô tô-Khoa CKĐL

1

43

17

Vận hành S/C TB lạnh

Nhiệt lạnh

BM Điện lạnh-Khoa Đ-ĐL

1

43

BẬC CAO ĐẲNG NGHỀ

TT

MÔN HỌC

Ngành

Khoa/Bộ môn phụ trách môn học

Số lớp dự kiến mở

Bắt đầu học sớm nhất (tuần)

1

Cơ kỹ thuật

Tất cả

BM KTCS-Khoa CKĐL

1

45

2

Khí nén-Thủy lực

Tất cả

BM Cơ ĐT- Khoa CK

1

45

3

Cấu tạo ô tô

Ô tô

BM Ô tô-Khoa CKĐL

1

45

4

Điện tử công suất

Tất cả

BM ĐTCN- Khoa ĐT- TH

1

45

5

MD Điện tử căn bản

QTM, SCMT

BM ĐTCN- Khoa ĐT- TH

1

45

6

MD Mạch điện tử

SCMT

BM ĐTCN- Khoa ĐT- TH

1

45

BẬC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

TT

MÔN HỌC

Ngành

Khoa/Bộ môn phụ trách môn học

Số lớp dự kiến mở

Bắt đầu học sớm nhất (tuần)

1

Cơ lý thuyết

CTCK, SCCK, CKĐL, NL

BM KTCS-Khoa CKĐL

1

48

2

Cơ kỹ thuật

ĐCN

BM KTCS- Khoa CKĐL

1

48

3

Vẽ kỹ thuật 1

CTCK, SCCK, CKĐL, NL

BM KTCS-Khoa CKĐL

1

48

4

Vẽ kỹ thuật

ĐCN, ĐTCN

BM KTCS-Khoa CKĐL

1

48

5

T/h máy điện-KC điện

ĐTCN

BM ĐCN- Khoa Đ-ĐL

1

43

Để việc đóng học phí và giảng dạy được thuận lợi, phòng Đào tạo hướng dẫn như sau:

ĐỐI VỚI KHOA/BỘ MÔN:

1/ Lập thời khóa biểu các môn học nêu trên, trong đó :

  • Các môn chung (Khoa GDĐC) học vào thứ bảy và chủ nhật. Các môn khác học vào các ngày còn lại trong tuần. Nếu thời lượng môn học nhiều không đủ học trong hè có thể kéo dài đến tuần 1,2,3… của năm học mới nhưng phải học ca 5 để tránh trùng giờ với học kỳ chính. Những môn dự kiến mở 2 lớp thì lập 2 thời khóa biểu hoặc bố trí 2 GV nếu học cùng thời khóa biểu (gọi tên là lớp A, lớp B)
  • Chia ca học như sau : Mỗi ngày chia thành 4 ca, mỗi ca 3 tiết, có thể thêm ca 5 (buổi tối).

2/ Thông báo thời khóa biểu trên web site Khoa, niêm yết tại Khoa và gởi phòng Đào tạo trước ngày 9/6/2017.

3/ Sau khi hết hạn đóng học phí (19/6/2017), Khoa/BM xem danh sách đóng học phí, nếu có đủ 15 Sinh viên đóng học phí thì tiến hành giảng dạy, nếu không đủ 15 sinh viên đóng học phí thì thông báo hủy lớp.

ĐỐI VỚI SINH VIÊN:

Tất cả Sinh viên có nhu cầu học lại các môn học trên đều được đóng học phí để tham gia lớp học. Cách đóng học phí như sau:

Bước 1: Đến các Khoa/Bộ môn phụ trách môn học xem thời khóa biểu các môn học. SV khóa 15 trở về sau cần theo dõi kế hoạch học các môn thực hành trong thời gian hè để tránh bị trùng giờ.

Bước 2: Đến máy tính Thư viện hoặc phòng Đào tạo, vào phần mềm “Học kỳ phụ” thực hiện thao tác đăng ký, không đóng học phí những môn học bị trùng giờ hoặc những môn chưa có thời khóa biểu.

Bước 3 : Đến phòng Tài chính-Kế toán đóng tiền.

Bước 4 : Đi học theo thời khóa biểu. Nếu lớp học bị hủy do không đủ số lượng, sinh viên liên hệ bàn 4-phòng Đào tạo để được hoàn trả học phí. Sinh viên không được hoàn trả học phí nếu bị trùng giờ học.

THỜI HẠN ĐÓNG HỌC PHÍ :  Từ ngày 12/6/2017 đến 19/6/2017, được gia hạn cho đến khi lớp học bắt đầu.