[Thông báo số 6] Học kỳ phụ vét cho Cao đẳng 2016

20/03/2019 | 3.871 |

Căn cứ  vào số lượng HSSV đăng ký học, Phòng Đào tạo dự kiến mở các lớp học kỳ phụ vét cho khối CĐ 16 gồm những môn như sau:

TT

Môn học

Khoa/Bộ môn phụ trách môn học- Nơi xem lịch học

Ghi chú

1

BTL chi tiết máy

BM Kỹ thuật cơ sở

 

2

Vẽ kỹ thuật 1 (CĐ)

BM kỹ thuật cơ sở

 

3

Vẽ kỹ thuật 1 (CĐN)

BM kỹ thuật cơ sở

Học T7,CN

4

Pháp luật đại cương

Khoa Giáo dục đại cương

Học T7,CN

5

Đường lối của Đảng CSVN

Khoa Giáo dục đại cương

Học T7,CN

6

Dung sai đo lường kỹ thuật

BM Sửa chữa cơ khí

 

7

BTL công nghệ CTM

BM Chế tạo cơ khí

 

8

Đồ gá

BM Chế tạo cơ khí

 

9

Công nghệ chế tạo máy 2

BM Chế tạo cơ khí

 

10

Pro E 5.0 (thực hành)

BM Chế tạo cơ khí

 

11

Ro bot công nghiệp

BM Cơ điện tử

 

12

Điện tử công suất

BM Điện tử công nghiệp

 

13

Ngôn ngữ lập trình (Đ-ĐT, ĐTTT)

BM Điện tử công nghiệp

 

14

Vi xử lý

BM điện tử công nghiệp

 

15

Đồ án vi xử lý

BM Điện tử công nghiệp

 

16

Thực hành vi xử lý

BM Điện tử công nghiệp

 

17

Anten truyền sóng

BM Điện tử viễn thông

 

18

Lý thuyết ĐK tự động

BM Tự động hóa

 

19

Ngôn ngữ lập trình (TĐ)

BM Tự động hóa

Học T7,CN

20

Điều khiển số

BM Tự động hóa

 

21

Điều khiển quá trình

BM Tự động hóa

 

22

Đồ án học phần tự động

BM Tự động hóa

 

23

AVCN (Đ-ĐT, TĐ, ĐTTT, TH)

BM Điện công nghiệp

 

24

Kỹ thuật lập trình PLC

BM Điện công nghiệp

 

25

Đồ án lập trình WEB

BM Tin học

 

26

Phân tích thiết kế HT thông tin

BM Tin học

 

27

Thực hành hệ quản trị CSDL

BM Tin học

 

28

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

BM Tin học

 

29

BTL tính toán ô tô

BM Ô tô

 

30

BTL nguyên lý TT động cơ đốt trong

BM Ô tô

 

31

Ô tô sử dụng năng lượng mới

BM Ô tô

 

 

HƯỚNG DẪN ĐÓNG HỌC PHÍ VÀ MỞ LỚP

ĐỐI VỚI SINH VIÊN:

Bước 1: Đến các Khoa/Bộ môn phụ trách môn học xem Thời khóa biểu các môn muốn học.

Bước 2: Đăng ký vào  phần mềm “Học kỳ phụ” trên máy tính phòng Đào tạo.Nếu không đăng ký được, SV vui lòng liên hệ bàn số 4-phòng Đào tạo.

Bước 3 : Đến phòng Tài chính-Kế toán đóng tiền ngay sau khi đăng ký thành công.

Bước 4 : Đi học theo lịch. Nếu lớp học bị hủy do không đủ số lượng, sinh viên liên hệ bàn 4-phòng Đào tạo để được hoàn trả học phí. Sinh viên không được hoàn trả học phí nếu bị trùng giờ học.

THỜI HẠN ĐÓNG HỌC PHÍ :  Từ ngày Khoa/Bộ môn công bố lịch học đến trước khi lớp học bắt đầu.

ĐỐI VỚI KHOA/BỘ MÔN:

1. Khoa/BM lập lịch học các môn học nêu trên.Thời gian học : Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các môn được ghi chú học thứ 7, CN); Mỗi ngày chia thành 4 ca, mỗi ca 3 tiết.

2. Thông báo lịch học trên web site Khoa/BM và niêm yết tại Khoa/BM, phòng Đào sẽ mở phần mềm đóng học phí khi thấy lịch học trên website Khoa/BM.

3. Khoa/BM xem danh sách đóng học phí, nếu có đủ 15 Sinh viên đóng học phí thì tiến hành giảng dạy, nếu không đủ 15 sinh viên đóng học phí thì thông báo hủy lớp hoặc xin ý kiến Giám hiệu để mở lớp.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 TB6 - HKP vet CD16.pdf 257.725 KB

  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1