[Thông báo số 2] Mở lớp Học kỳ phụ thứ 7, CN

21/09/2018 | 6.244 |

Căn cứ  vào số lượng HSSV đăng ký học, Phòng Đào tạo dự kiến mở các lớp học kỳ phụ học vào thứ bảy và chủ nhật gồm những môn như sau:

BẬC CAO ĐẲNG

TT

MÔN HỌC

Khoa/Bộ môn phụ trách môn học- Nơi xem lịch học

Số lớp dự kiến mở

1

Vật lý 1/ Vật lý đại cương

Khoa Giáo dục đại cương

1

2

Toán cao cấp

1

3

Đường lối của Đảng CSVN

1

4

AVCN cơ khí

 

1

5

Toán chuyên đề

 

1

6

Sức bền vật liệu

BM Kỹ thuật cơ sở

1

7

BTL Chi tiết máy

 

1

8

Công nghệ CTM 1

Khoa Cơ khí

1

9

Nguyên lý cắt

1

10

Máy cắt KL và máy ĐK số

1

11

AVCN Cơ điện tử

BM Cơ điện tử

1

12

Ngôn ngữ lập trình ( Cơ ĐT)

1

13

Cấu tạo ô tô

BM Ô tô

1

14

AVCN (Đ-ĐT)

BM Điện công nghiệp

1

15

Máy điện 1

1

16

Ngôn ngữ lập trình (ĐK tự động)

BM Tự động hóa

1

17

Kỹ thuật ĐK lập trình PLC

1

18

Đồ án LT Web

BM Tin học

1

19

Thực hành LT web

1

20

Lập trình Win

1

20

Thực hành LT win

 

1

22

Vi xử lý (Tất cả các ngành)

BM Điện tử công nghiệp

1

23

Kỹ thuật xung số

1

24

Điện tử công suất

1

25

Đồ án điện tử công suất

1

BẬC CAO ĐẲNG NGHỀ

TT

MÔN HỌC

Khoa/Bộ môn phụ trách môn học-Nơi xem lịch học

Số lớp dự kiến mở

1

Vẽ KT 2 và BTL

BM Kỹ thuật cơ sở

1

2

Thiết kế QTCN gia công cơ

Khoa Cơ khí

1

3

Dung sai-kỹ thuật đo

Khoa Cơ khí

1

4

MD SCDB hệ thống lái phanh

BM Ô tô

1

5

Cấu tạo ĐC đốt trong

BM Ô tô

1

6

Lý thuyết ô tô

BM Ô tô

1

7

BTL nguyên lý tính toán ĐCĐT

BM Ô tô

1

8

Chính trị

Khoa Giáo dục đại cương

1

BẬC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

TT

MÔN HỌC

Khoa/Bộ môn phụ trách môn học-Nơi xem lịch học

Số lớp dự kiến mở

1

Sức bền vật liệu

BM Kỹ thuật cơ sở

1

2

BTL vẽ kỹ thuật

BM kỹ thuật cơ sở

1

3

Cơ ứng dụng ( ĐCN)

BM kỹ thuật cơ sở

1

4

Máy cắt

Khoa Cơ khí

1

5

Kỹ thuật xung

BM Điện tử công nghiệp

1

6

Kỹ thuật ĐK lập trình

BM Điện tử công nghiệp

1

7

Thực hành PLC

BM Điện tử công nghiệp

1

Để việc đóng học phí và giảng dạy được thuận lợi, phòng Đào tạo hướng dẫn như sau:

ĐỐI VỚI SINH VIÊN:

Tất cả Sinh viên có nhu cầu học lại các môn học trên đều được đóng học phí để tham gia lớp học. Cách đóng học phí như sau:

Bước 1: Đến các Khoa/Bộ môn phụ trách môn học xem Lịch học các môn muốn học.

Bước 2: Đến máy tính Thư viện hoặc phòng Đào tạo, vào phần mềm “Học kỳ phụ” thực hiện thao tác đăng ký, không đóng học phí những môn học bị trùng giờ hoặc những môn chưa có lịch học. Nếu không đăng ký được, SV vui lòng liên hệ bàn số 4-phòng Đào tạo.

Bước 3 : Đến phòng Tài chính-Kế toán đóng tiền ngay sau khi đăng ký trên máy thành công.

Bước 4 : Đi học theo lịch. Nếu lớp học bị hủy do không đủ số lượng, sinh viên liên hệ bàn 4-phòng Đào tạo để được hoàn trả học phí. Sinh viên không được hoàn trả học phí nếu bị trùng giờ học.

THỜI HẠN ĐÓNG HỌC PHÍ :  Từ ngày Khoa/Bộ môn công bố lịch học đến trước khi lớp học bắt đầu.

 

ĐỐI VỚI KHOA/BỘ MÔN:

1/Khoa/BM lập lịch học các môn học nêu trên. Thời gian học vào thứ bảy và chủ nhật, mỗi ngày chia thành 4 ca, mỗi ca 3 tiết.

2/ Thông báo lịch học trên web site Khoa/BM và niêm yết tại Khoa/BM, phòng Đào sẽ mở phần mềm đóng học phí khi thấy lịch học trên website Khoa/BM.

3/ Khoa/BM xem danh sách đóng học phí, nếu có đủ 15 Sinh viên đóng học phí thì tiến hành giảng dạy, nếu không đủ 15 sinh viên đóng học phí thì thông báo hủy lớp hoặc xin ý kiến Giám hiệu để mở lớp.


  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1