Xét học vụ

Ngày: 14-09-2015 | Lượt xem: 4629
- Căn cứ quyết định 119/QĐ-TCCB ngày 17/01/2005 của Bộ Công Nghiệp (nay là Bộ Công Thương) quy định về quyền hạn và nhiệm vụ của Hiệu Trưởng; - Căn cứ vào quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 01/08/2007 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về việc ban hành quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy; - Căn cứ quy chế đào tạo bậc Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy của trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng; - Căn cứ vào biên bản xét điều kiện dự thi tốt nghiệp ngày 07/09/2015,
1
Trang: 1 / 1

Tin mới cập nhật

Thăm dò ý kiến

Bạn đang quan tâm vấn đề nào trong chương trình đào tạo?

  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1