Giới thiệu phòng Đào tạo

NHÂN SỰ PHÒNG ĐÀO TẠO

TT Họ và Tên Chức vụ
1 Trương Quang Trung Phó Hiệu Trưởng
2 Trần Việt Dũng Phó trưởng phòng - Phụ trách phòng Đào tạo
3 Lữ Xuân Tùng Nhân viên ĐT
4 Đinh Thị Thu Quỳnh Nhân viên ĐT
5 Nguyễn Hữu Trường Sơn Nhân viên ĐT
6 Tống Văn Anh Hải Nhân viên ĐT
7 Nguyễn Văn Sĩ Nhân viên ĐT
8 Nguyễn Thị Thanh Trà Phụ trách Thư viện
9 Nguyễn Văn Hiền Nhân viên TV
10 Nguyễn Thị Lương Nhân viên TV
11 Hà Hương Điệp Nhân viên TV
12 Trần Nguyễn Thùy Diệu Nhân viên TV

 


Tin mới cập nhật

Thăm dò ý kiến

Bạn đang quan tâm vấn đề nào trong chương trình đào tạo?

  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1