Giới thiệu phòng Đào tạo

NHÂN SỰ PHÒNG ĐÀO TẠO

TT Họ và Tên Chức vụ
1 Trương Quang Trung Phó Hiệu Trưởng
2 Trần Việt Dũng Phó trưởng phòng - Phụ trách phòng Đào tạo
3 Lữ Xuân Tùng Nhân viên ĐT
4 Đinh Thị Thu Quỳnh Nhân viên ĐT
5 Nguyễn Hữu Trường Sơn Nhân viên ĐT
6 Tống Văn Anh Hải Nhân viên ĐT
7 Nguyễn Thị Thanh Trà Phụ trách Thư viện
8 Nguyễn Văn Hiền Nhân viên TV
9 Nguyễn Thị Lương Nhân viên TV
10 Hà Hương Điệp Nhân viên TV
11 Trần Nguyễn Thùy Diệu Nhân viên TV

 


Tin mới cập nhật

Thăm dò ý kiến

Bạn đang quan tâm vấn đề nào trong chương trình đào tạo?